CONNECT VERVOER


Comfortabel en veilig van A naar B

Nieuws uit de taxi branche

 • Man aangehouden voor overval op taxi in Spijkenisse
  De hernieuwde zoektocht naar een overvaller van een taxichauffeur heeft zijn vruchten afgeworpen. Er is een 19-jarige man als verdachte in deze zaak aangehouden. Het voorval vond afgelopen september plaats in Spijkenisse. Omdat er geen schot in de zaak kwam, vroeg de politie onlangs in de media opnieuw aandacht voor de zaak. De taxichauffeur werd […]

  De hernieuwde zoektocht naar een overvaller van een taxichauffeur heeft zijn vruchten afgeworpen. Er is een 19-jarige man als verdachte in deze zaak aangehouden.

  Het voorval vond afgelopen september plaats in Spijkenisse. Omdat er geen schot in de zaak kwam, vroeg de politie onlangs in de media opnieuw aandacht voor de zaak. De taxichauffeur werd in korte tijd twee keer gevraagd om naar een locatie te komen voor een rit. De eerste keer was er niemand te bekennen, maar de tweede keer werd de man door twee andere mannen overvallen. Daar werd ook geweld bij gebruikt.

  Verdachte zal al vast

  Nu is voor dit vergrijp een verdachte opgespoord, meldt de politie. “Ouderwets speurwerk van de recherche leidde naar een 19-jarige Rotterdammer. Deze bleek al vast te zitten voor een inbraak. Tijdens zijn eerdere aanhouding reed de verdachte rond in een auto die bij een inbraak gestolen was.”

  Lees ook: Aantal overvallen op taxi’s stijgt én stabiliseert

  24 January 24 2020, 10:58
  Straattaxi
  https://www.taxipro.nl/?p=62243
 • Commissie pleit voor einde aan flexibilisering arbeidsmarkt
  Er is sprake van een scheefgroei tussen werknemers in vaste dienst en flexwerkers. Dat is een van de conclusies van de Commissie Regulering van Werk, die zich over de huidige arbeidsmarkt in Nederland heeft gebogen. Deze Commissie Borstlap wil dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten ontmoedigd worden door die duurder te maken. En tijdelijk werk moet ook echt […]

  Er is sprake van een scheefgroei tussen werknemers in vaste dienst en flexwerkers. Dat is een van de conclusies van de Commissie Regulering van Werk, die zich over de huidige arbeidsmarkt in Nederland heeft gebogen. Deze Commissie Borstlap wil dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten ontmoedigd worden door die duurder te maken. En tijdelijk werk moet ook echt tijdelijk zijn.

  De regels en wetten rond werk moeten radicaal anders, stelt de commissie. Er zijn namelijk steeds meer flexwerkers en zelfstandigen en de arbeidsmarkt is aan veel veranderingen onderhevig. Als er geen maatregelen worden getroffen, komt het economisch verdienvermogen van Nederland in gevaar en lopen groepen werkenden het risico om structureel aangewezen te zijn op onzeker werk.

  Aantrekkelijker werkgeverschap

  Er zijn volgens de Commissie Borstlap veel te veel contracten. De Commissie wil dit terugbrengen tot drie vormen: werknemers met een contract voor (on)bepaalde tijd; zelfstandigen, en werknemers die op uitzendbasis tijdelijk werk verrichten, dat niet is te voorzien naar tijd en omvang. Voor een duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling, kan elke burger in Nederland een individueel leer- en ontwikkelbudget gebruiken en loopbaanwinkels zouden toegankelijk moeten zijn voor iedereen.

  Ruimte voor werkgevers

  Maar tegelijkertijd pleit de commissie ook voor juist meer ruimte voor werkgevers. Die moeten de mogelijkheid krijgen om de functie, de arbeidsplaats en de werktijd in arbeidsovereenkomsten aan te passen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. “Werkgeverschap in duurzame arbeidsrelaties wordt nu teveel ontmoedigd; de commissie adviseert werkgeverschap aantrekkelijker te maken door de ontslagbescherming aan te passen en de verplichtingen voor de werkgever rondom loondoorbetaling bij ziekte te verkorten tot een jaar.”

  24 January 24 2020, 08:50
  Ondernemen
  https://www.taxipro.nl/?p=62239
 • CBR-directeur Pechtold rijdt mee met taxi-examen
  Alexander Pechtold, sinds enkele maanden de algemeen directeur van het CBR, is onlangs meegereden met een verplicht praktijkexamen taxi. Dit TVP-examen werd – met succes – afgelegd door een kandidaat van Taxiwerq. Pechtold heeft ruime bestuurlijke ervaring. Zo was hij onder meer Tweede Kamerlid, minister en burgemeester. Per 1 november 2019 werd hij door minister […]

  Alexander Pechtold, sinds enkele maanden de algemeen directeur van het CBR, is onlangs meegereden met een verplicht praktijkexamen taxi. Dit TVP-examen werd – met succes – afgelegd door een kandidaat van Taxiwerq.

  Pechtold heeft ruime bestuurlijke ervaring. Zo was hij onder meer Tweede Kamerlid, minister en burgemeester. Per 1 november 2019 werd hij door minister Cora van Nieuwenhuizen benoemd als algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Hij is aangesteld om deze organisatie door een moeilijke fase heen te loodsen en te versterken richting de toekomst.

  Andere praktijkexamens

  Om het werkveld beter te leren kennen, woonde Pechtold dus vorige week vrijdag een praktijkexamen taxi bij. Dat deed hij vanaf de achterbank van het taxivoertuig. Het examen werd afgelegd door een kandidaat van Taxiwerq en afgenomen door een medewerker van de CCV, een divisie van het CBR. De kandidaat in kwestie slaagde voor het examen. De komende tijd zal Pechtold ook andere praktijkexamens bijwonen om in beeld te krijgen hoe deze in in hun werk gaan.

  24 January 24 2020, 07:31
  Ondernemen
  https://www.taxipro.nl/?p=62208
 • Aantal overvallen op taxi’s stijgt én stabiliseert
  Er zijn in 2019 in totaal twaalf taxi’s overvallen. Dat is weliswaar een forse stijging ten opzichte van 2018, maar uiteindelijk wijzen de nieuwste cijfers van de politie op een stabilisering van het niveau waar al jaren sprake van is. 2018 was met slechts vier overvallen namelijk een opvallend ‘goed’ jaar voor de taxibranche. Ter […]

  Er zijn in 2019 in totaal twaalf taxi’s overvallen. Dat is weliswaar een forse stijging ten opzichte van 2018, maar uiteindelijk wijzen de nieuwste cijfers van de politie op een stabilisering van het niveau waar al jaren sprake van is.

  2018 was met slechts vier overvallen namelijk een opvallend ‘goed’ jaar voor de taxibranche. Ter vergelijking: in 2009 werd er maar liefst 91 keer een taxichauffeur beroofd. In de jaren nadien zette de daling in, met zowel in 2015 als 2016 twaalf van deze incidenten. In 2017 was er een lichte stijging tot (minstens) vijftien voorvallen, gevolgd door een sterke daling naar vier overvallen in 2018. De twaalf incidenten van 2019 brengen de sector in dit verband dus weer terug op het niveau van de jaren vóór 2018.

  Augustus ‘koploper’

  Als 2019 nader onder de loep wordt genomen, valt vooral op dat de lijn van het lage aantal overvallen in 2018 in de eerste zes maanden werd voortgezet. Zowel in januari als maart werd telkens één taxi-overval genoteerd. In februari zelf nul, net als in het gehele tweede kwartaal. In de drie maanden daarna was het echter opeens zes keer raak, waarbij drie incidenten van augustus in negatieve zin de koploper maken. In het laatste kwartaal vonden er nog eens vier overvallen plaats.

  Maaltijdbezorgers

  Het aandeel van overvallen op taxi’s in het totale aantal overvallen in heel 2019 is met ongeveer 1 procent bescheiden. Van de in totaal 1.173 overvallen in Nederland vorig jaar hebben die op particuliere woningen met 329 het grootste aandeel. Daarbuiten zijn de maaltijdbezorgers de belangrijkste doelwitten van overvallers: zij werden vorig jaar 130 keer beroofd. Binnen de detailhandel kwamen de supermarkten met 108 overvallen het vaakst aan de beurt.

  23 January 23 2020, 08:05
  Ondernemen
  https://www.taxipro.nl/?p=62204
 • Schorsing TTO-chauffeurs Amsterdam uitgesteld
  De schorsing van ruim twintig chauffeurs van twee Toegelaten Taxi Organisaties in Amsterdam is voorlopig van de baan. Dat heeft de rechter besloten op basis van een kort geding dat afgelopen maandag diende. De gemeente Amsterdam en de TTO’s Taxistad en Take a Taxi zijn het al een tijdje niet eens over het opleggen van sancties […]

  De schorsing van ruim twintig chauffeurs van twee Toegelaten Taxi Organisaties in Amsterdam is voorlopig van de baan. Dat heeft de rechter besloten op basis van een kort geding dat afgelopen maandag diende.

  De gemeente Amsterdam en de TTO’s Taxistad en Take a Taxi zijn het al een tijdje niet eens over het opleggen van sancties aan chauffeurs. De gemeente vindt dat bij bepaalde overtredingen minimale sancties horen, al is er wel ruimte voor individuele afwegingen. De TTO’s vinden bepaalde sancties echter te zwaar. Dat heeft al tot meerdere conflicten en rechtszaken geleid. Meest recent kregen de TTO’s een ultimatum: schors een aantal chauffeurs vóór 22 januari of betaal tienduizenden euro’s aan boetes.

  Terugdraaien

  De TTO’s besloten daar, met tegenzin en uit gebrek aan andere opties, gehoor aan te geven. In totaal 23 chauffeurs (tien van TAT en dertien van Taxistad) spanden een kort geding aan tegen de TTO’s om dat schorsingsbesluit terug te draaien. Dat diende afgelopen maandag. De taxichauffeurs willen dat de onderdelen met betrekking tot sancties van de Amsterdamse taxiverordening onverbindend verklaard of opgeschort worden. In de tussentijd moet de rechter dan in een bodemprocedure beoordelen of de artikelen in kwestie wel rechtmatig zijn.

  De TTO’s hadden namelijk door een eerder bericht van de gemeente de indruk gekregen dat er ruimte is om af te wijken van voorgeschreven minimumsancties. Dat zij geen geldboete mogen opleggen in plaats van een schorsing, komt voor de chauffeurs die het treft dan ook als een onaangename verrassing. De TTO’s ervaren intussen zoveel dwang om tot schorsen over te gaan, dat zij van de ruimte voor individuele afwegingen weinig zeggen te merken.

  Belang chauffeurs weegt het zwaarst

  De beide partijen in het kort geding, de TTO’s en de chauffeurs, zijn het er over eens dat het niet tot schorsingen moet komen. De gemeente denkt daar anders over, maar die was geen partij in dit kort geding. De rechter weegt onder meer mee dat de TTO’s met een geldboete gemotiveerd zijn afgeweken van de voorgestelde schorsingen. Of dat terecht is, moet in een procedure bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) worden beoordeeld.

  De chauffeurs krijgen van de rechter gelijk: de uitvoering van de schorsingen wordt opgeschort tot er een uitspraak is in de procedure die beide TTO’s aanspannen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het belang van de chauffeurs weegt het zwaarst, omdat zij ook het hardst worden geraakt door schorsingen van enkele weken tot in sommige gevallen twee jaar. Bij zo’n impact is het volgens de rechter in het kort geding terecht om die uitgebreidere procedure af te wachten. Die moet dan wel op tijd worden aangevraagd, net zoals de TTO’s op korte termijn een bezwaar moeten indienen tegen het besluit van de gemeente dat er chauffeurs geschorst moeten worden.

  Genadeloos en langdurig

  Ruud Lagerwaard, directeur van Take a Taxi, vindt het besluit dat de chauffeurs voorlopig niet worden geschorst terecht. “Het gaat hier om verkeersovertredingen zoals het negeren van een stopverbod.” Taxichauffeurs krijgen net als andere weggebruikers sinds juli vorig jaar een boete van zulke vergrijpen. “De wethouders eist dat wij een groep chauffeurs, die dergelijke overtredingen voor 15 juli hebben begaan, alsnog genadeloos en langdurig schorsen. Dat zou betekenen dat sommige chauffeurs de komende twee jaar brodeloos worden.”

  Zoals aangegeven was het kort geding van afgelopen maandag niet de eerste rechtszaak in deze kwestie. “Mogelijk volgen er nog meer rechtszaken”, oppert Lagerwaard, “Maar we hopen dat de wethouder dit vonnis aangrijpt om een punt te zetten achter deze zinloze heksenjacht. Dan kunnen we ons eindelijk weer gaan richten op het verbeteren van de kwaliteit van de taximarkt.”

  Lees ook:

  22 January 22 2020, 17:51
  Specials
  https://www.taxipro.nl/?p=62229
 • Taxibedrijf twijfelt aan onpartijdigheid rechter
  Een taxibedrijf dat verwikkeld is in een rechtszaak heeft tevergeefs geprobeerd de rechter van dienst van de zaak te laten halen. Het verzoek tot wraking werd gedaan omdat het taxibedrijf zijn vraagtekens zet bij de onpartijdigheid van de rechter. Waar de zaak precies over gaat, staat niet in de uitspraak van de wrakingskamer. Als een […]

  Een taxibedrijf dat verwikkeld is in een rechtszaak heeft tevergeefs geprobeerd de rechter van dienst van de zaak te laten halen. Het verzoek tot wraking werd gedaan omdat het taxibedrijf zijn vraagtekens zet bij de onpartijdigheid van de rechter.

  Waar de zaak precies over gaat, staat niet in de uitspraak van de wrakingskamer. Als een partij in een rechtszaak twijfelt aan de onpartijdigheid van de rechter, dan kan een verzoek tot wraking worden gedaan. Volgens het taxibedrijf in deze zaak was daar voldoende aanleiding voor. Een griffiemedewerkster van de rechtbank zou handelingen hebben verricht of nagelaten die wijzen op willekeur, vooringenomenheid en belangenverstrengeling. De rechter wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden door de vervoerder.

  De rechter in kwestie is het daar niet mee eens. Volgens hem staat een discussie over het afleveren en ontvangen van stukken door de griffie los van de partijdigheid van een rechter. Er is namelijk door hem geen opdracht of verzoek voor gegeven, zegt de magistraat. Pas als dat wel was gebeurd, zouden die werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

  Vermoeden volstaat niet

  De wrakingskamer heeft het verzoek in behandeling genomen en de argumenten van beide partijen overwogen. Wraking van een rechter is mogelijk als er “feiten of omstandigheden zijn waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden.” Die onpartijdigheid is immers een voorwaarde om de rechtspraak goed te laten functioneren. Een vermoeden van partijdigheid is niet genoeg; er moeten concrete feiten en omstandigheden zijn die het ondersteunen.

  En daar is in dit geval geen sprake van, vindt de wrakingskamer. Alleen als de rechter opdracht geeft tot een bepaalde handeling van de griffie, valt dit onder zijn of haar verantwoordelijkheid. In deze zaak is er geen sprake van een handelen of nalaten door de griffie op aanwijzen van de rechter. En dus is er ook geen reden om aan de onpartijdigheid van deze rechtspreker te twijfelen. Het taxibedrijf moet het in deze zaak dus doen de rechter die ze eigenlijk door een ander wilden laten vervangen.

  22 January 22 2020, 13:09
  Ondernemen
  https://www.taxipro.nl/?p=62227
 • Rhenen en Veenendaal besteden leerlingenvervoer opnieuw aan
  De gemeenten Rhenen en Veenendaal besteden de komende tijd hun leerlingen- en Jeugdwegvervoer opnieuw aan. Dat zal gebeuren voor een periode van minimaal vijf jaar, die met verlengingen kan oplopen tot acht jaar. Op 1 augustus 2016 sloten de beide gemeenten een overeenkomst af voor het leerlingenvervoer. Na dit schooljaar is de maximale looptijd van […]

  De gemeenten Rhenen en Veenendaal besteden de komende tijd hun leerlingen- en Jeugdwegvervoer opnieuw aan. Dat zal gebeuren voor een periode van minimaal vijf jaar, die met verlengingen kan oplopen tot acht jaar.

  Op 1 augustus 2016 sloten de beide gemeenten een overeenkomst af voor het leerlingenvervoer. Na dit schooljaar is de maximale looptijd van vier jaar verstreken. Er is daarom noodzaak om een nieuwe aanbesteding te doen, ditmaal onder de noemer Routevervoer Jeugd. Dat betreft naast het leerlingenvervoer ook het Jeugdwegvervoer. In die eerste categorie bestaat de te vervoeren doelgroep momenteel uit zo’n 330 kinderen; inzake de Jeugdwet komen er nu ongeveer vijftien jeugdigen in aanmerking voor taxivervoer.

  Maximaal acht jaar

  De looptijd betreft aanvankelijk de schooljaren 2020-2021 tot en met 2024-2025. Daarna zijn er nog drie verlengingen van elk een jaar mogelijk, waardoor de maximale looptijd ten opzichte van de huidige vervoerscontracten verdubbelt tot acht jaar. In die periode kan het aantal te vervoeren personen natuurlijk flink veranderen. Wat daar mogelijk nog aan zal bijdragen, is dat Rhenen en Veenendaal de jeugdigen die recht hebben op speciaal vervoer zo veel mogelijk zelfstandig willen laten reizen.

  Het bevorderen van die zelfredzaamheid, bijvoorbeeld door te reizen met openbaar vervoer of fiets, is vanaf komende zomer ook een taak van de vervoerder. Als het vervoersvolume met 15 procent stijgt of daalt ten opzichte van de start, kan er worden overlegd over de gevolgen die dat heeft voor het vervoer.

  22 January 22 2020, 09:39
  Contractvervoer
  https://www.taxipro.nl/?p=62221
 • Wmo’ers Smallingerland naar rechter om veranderingen vervoer
  De nieuwe opzet van het wmo-vervoer in de gemeente Smallingerland is niet naar de zin van de gebruikers. Vertegenwoordigd door het gemeentelijke VN-panel stappen zij naar de rechter. Eerder deze maand werd bekend dat Smallingerland zijn wmo-vervoer heeft gegund aan Kijlstra Personenvervoer en Taxicentrale Waaksma. De 1.700 inwoners met een wmo-indicatie mogen zelf kiezen van […]

  De nieuwe opzet van het wmo-vervoer in de gemeente Smallingerland is niet naar de zin van de gebruikers. Vertegenwoordigd door het gemeentelijke VN-panel stappen zij naar de rechter.

  Eerder deze maand werd bekend dat Smallingerland zijn wmo-vervoer heeft gegund aan Kijlstra Personenvervoer en Taxicentrale Waaksma. De 1.700 inwoners met een wmo-indicatie mogen zelf kiezen van welke vervoerder ze gebruik maken, waarbij wel sprake is van een maximum aantal kilometers. Voorheen hadden ze een vevoersbudget dat ze naar eigen inzicht konden besteden.

  Verslechtering

  Naar die situatie willen de gebruikers graag terug, zo meldt het Friesch Dagblad. Volgens het VN-panel, dat de belangen van wmo’ers in de gemeente behartigt, is de nieuwe opzet een verslechtering voor de gebruikers van het vervoer. Zo mag er in principe niet langer gratis een begeleider mee, zijn de uren waarop wordt gereden ingeperkt en is de maximale lengte van een rit ingekort van 30 naar 25 kilometer – tenzij de bestemming een ziekenhuis is. Ook moet voor iedere rit een eigen bijdrage worden betaald.

  Communicatie

  Voorheen werd er in Smallingerland niet met vervoerscontracten gewerkt. Door dat nu wel te doen, wil de gemeente ook meer grip op het vervoer en de kwaliteit ervan krijgen. Er zou nu bijvoorbeeld meer ruimte zijn voor het combineren van ritten. Maar de gebruikers zien hun situatie vooral verslechteren en vinden dat er ook veel te laat met hen is gecommuniceerd over de veranderingen. Daarom stappen zij naar de rechter; de zaak dient op 3 februari in Groningen.

  Lees ook: Smallingerland gunt wmo-vervoer aan Kijlstra en Waaksma

  21 January 21 2020, 09:22
  Contractvervoer
  https://www.taxipro.nl/?p=62212
 • Taxichauffeur krijgt maand cel na verlaten plaats ongeval
  Een taxichauffeur uit Amsterdam is onschuldig bevonden aan het toebrengen van zwaar letsel bij een vrouw door haar aan te rijden. Wel had de chauffeur volgens de rechter door moeten hebben dat hij de vrouw had geraakt. Desondanks heeft hij de plaats van het ongeval verlaten, een vergrijp waarvoor hij een maand celstraf krijgt. Het […]

  Een taxichauffeur uit Amsterdam is onschuldig bevonden aan het toebrengen van zwaar letsel bij een vrouw door haar aan te rijden. Wel had de chauffeur volgens de rechter door moeten hebben dat hij de vrouw had geraakt. Desondanks heeft hij de plaats van het ongeval verlaten, een vergrijp waarvoor hij een maand celstraf krijgt.

  Het gaat om een incident dat vier jaar geleden plaatsvond in Amsterdam. De taxichauffeur werd ervan verdacht met opzet over de beide benen van een vrouw te hebben gereden. Daarnaast werd hem ten laste gelegd dat hij de plaats van het ongeval had verlaten, terwijl hij volgens de aanklager had kunnen weten dat de aanrijding had plaatsgevonden. De advocaat van de taxichauffeur eiste vrijspraak op beide punten.

  Aan het incident gingen een taxirit en ruzie over de betaling vooraf. Na een eerste confrontatie tussen de passagier en haar neef enerzijds en de chauffeur anderzijds, stapte die laatste weer in zijn taxi. Het tweetal zou hebben geprobeerd de chauffeur te slaan met een paraplu en een afgebroken ruitenwisser. In reactie daarop stelt hij in paniek te zijn weggereden. Daarbij is hij over de benen van de vrouw gereden.

  Niet gezien

  De rechter vindt niet dat de taxichauffeur kon weten dat de vrouw zich zo dicht bij de taxi bevond dat hij haar zou aanrijden. Hij zegt zelf niet te hebben gezien dat de vrouw vlak voordat hij wegreed was gevallen. Er is geen bewijs van het tegendeel, en dus ook niet van een opzettelijke poging om de vrouw letsel toe te brengen.

  Maar dat hij niet gemerkt heeft dat hij over haar benen reed, wil er bij de rechter niet in. Het gaat om een locatie waar zich geen verkeersdrempels bevinden. Een getuige zag de auto op en neer gaan, alsof er over zo’n drempel werd gereden. Dat kan de taxichauffeur niet zijn ontgaan, vindt de rechter. Hij heeft bovendien zelf in zijn spiegel gezien dat de vrouw op de grond zat toen hij wegreed.

  Afgebroken ruitenwisser

  Al met al had hij de optelsom moeten maken dat hij iemand had overreden en dat die persoon daarbij gewond was geraakt, vindt de rechter. Zijn gedrag na het incident duidt er ook op dat hij meer wist, maar dat hij dit verborgen wilde houden. Zo heeft hij de door de vrouw afgebroken ruitenwisser vervangen zonder van de vernieling melding te maken. Hij was ook geschrokken van het voorval, maar kon in de ogen van de rechter toch niet goed uitleggen waarom hij geen aangifte had gedaan.

  Deze en andere zaken maken dat de rechter er niet aan twijfelt dat de taxichauffeur wist wat er was gebeurd. Dat betekent ook dat hij de plaats van het ongeval doelbewust heeft verlaten. In principe vindt de rechter daarvoor een celstraf van twee maanden gepast. Maar de redelijke termijn waarbinnen een zaak als deze moet worden afgehandeld, is met bijna twee jaar overschreden. Daarom houdt de rechter het op een maand celstraf. De tijd die hij voor deze zaak al in de gevangenis had doorgebracht, wordt van die periode afgehaald.

  21 January 21 2020, 07:36
  Straattaxi
  https://www.taxipro.nl/?p=62202
 • ‘Verdubbeling actieradius elektrische auto’s pas over 15 jaar’
  Een verdubbeling van de actieradius van elektrisch voertuigen is mogelijk, maar dat zal nog wel zo’n vijftien jaar op zich laten wachten. In combinatie met kortere laadtijden moet dat de drempel om over te stappen op elektrisch rijden flink verlagen, denkt Marnix Wagemaker van de TU Delft. Hij zegt dat in gesprek met ANWB-tijdschrift Kampioen. […]

  Een verdubbeling van de actieradius van elektrisch voertuigen is mogelijk, maar dat zal nog wel zo’n vijftien jaar op zich laten wachten. In combinatie met kortere laadtijden moet dat de drempel om over te stappen op elektrisch rijden flink verlagen, denkt Marnix Wagemaker van de TU Delft.

  Hij zegt dat in gesprek met ANWB-tijdschrift Kampioen. De vaak nog beperkte actieradius en lange laadtijd van elektrische auto’s vormen voor veel mensen een belangrijke reden om (nog) niet over te stappen. Taxiondernemers kijken daar zo mogelijk nog kritischer naar: een elektrische taxi die stilstaat om te op te laden, kan geen passagiers vervoeren. En de angst dat een mooie, lange rit niet kan worden uitgevoerd, is altijd aanwezig.

  In de kinderschoenen

  Een geheel eerlijke vergelijking van de CO2-uitstoot van verbrandingsmotoren en elektrische motoren is wat Wagemaker betreft lastig te maken. “Maar je zou ook simpelweg kunnen zeggen dat op lange termijn fossiele brandstoffen op raken en dan moet je een alternatief hebben. Voor nu zien we daarbij veel in batterijtechnologie. Een technologie die naar mijn mening nog in de kinderschoenen staat en op alle gebieden verbeterd kan worden.”

  De meeste potentie biedt een combinatie van meer actieradius en kortere laadtijden, denkt Wagemaker. Snel laden is echter minder goed voor een batterij dan langzaam laden. De andere kant van de medaille is daarom volgens Wagemaker de ontwikkeling van batterijen met meer energiedichtheid, wat met een nieuw type elektroden zou moeten kunnen. De verbeteringen kunnen in zijn ogen leiden tot een verdubbeling van het bereik, maar wellicht pas over zo’n vijftien jaar.

  Consortium

  Wagemaker geeft aan dat er enorm wordt geïnvesteerd in onderzoek naar en ontwikkeling van batterijen in elektrische auto’s. Aan de TU Delft werkt daar een groep van zo’n dertig mensen aan, maar ook andere universiteiten, hogescholen, startups en private partijen zijn hier mee bezig. Momenteel proberen zij in Nederland een consortium op te zetten om het onderzoek naar een hoger niveau te tillen.

  20 January 20 2020, 07:14
  Ondernemen
  https://www.taxipro.nl/?p=62199