Nieuws uit de taxi branche

 • Taxichauffeur 2,5 jaar de cel in voor vervoeren cocaïne

  Een taxichauffeur moet dertig maanden de gevangenis in voor het vervoeren van drugs van en naar een cocaïnelaboratorium in Breda. Naast de chauffeur werden nog vier anderen veroordeeld.  Het cocaïnelaboratorium bevond zich in een woonwagen in Breda en werd in februari 2020 ontdekt. De drugs werden daar gemixt met ontwormingsmiddel, versneden en tot blokken geperst. […]

  The post Taxichauffeur 2,5 jaar de cel in voor vervoeren cocaïne first appeared on TaxiPro.

  Een taxichauffeur moet dertig maanden de gevangenis in voor het vervoeren van drugs van en naar een cocaïnelaboratorium in Breda. Naast de chauffeur werden nog vier anderen veroordeeld. 
  Het cocaïnelaboratorium bevond zich in een woonwagen in Breda en werd in februari 2020 ontdekt. De drugs werden daar gemixt met ontwormingsmiddel, versneden en tot blokken geperst. Dit wordt vaker gedaan om de opbrengst van de drugs te vergroten. De pure cocaïne kwam in tassen de woning in en de versneden cocaïne ging er in tassen ook weer uit. Uit onder meer het proces-verbaal van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de bakengegevens, camerabeelden, de vervuiling van de ruimte en lege verpakkingen tetramisol bleek dat de bewerkingsruimte er al geruime tijd zat.

  Uit observatie kwam naar voren dat de taxichauffeur de bezorger en ophaler van de drugs was. Tussen 12 november 2019 en 8 februari 2020 is hij 26 dagen in het lab geweest en is hij enkele keren op de camerabeelden herkend. Uit een gesprek met een medeverdachte kon worden opgemaakt dat hij op 8 februari 2020 17 kilo cocaïne in bezit had.

  Boodschappen bezorgen

  De verdachte gaf als reden voor zijn aanwezigheid op het adres dat hij hier regelmatig boodschappen naartoe moest brengen. De rechtbank beschouwt dit echter als volstrekt ongeloofwaardig. Zo was hij wel heel vaak op het adres te vinden was en het niet logisch dat er ook zo vaak boodschappen moesten worden bezorgd. Ook vond de rechter het ongebruikelijk dat een taxichauffeur überhaupt boodschappen bezorgt.

  De man is er niet in geslaagd om de rechtbank te overtuigen dat dit wel logisch is. Gelet op de ernst van de feiten stelt de rechtbank dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar, met aftrek van het voorarrest, onvermijdelijk is. Ook kreeg de man een boete van 5.000 euro omdat hij de feiten puur voor zijn eigen gewin pleegde.

  De productie en handel van drugs wordt gezien een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Ook bevordert het volgens de rechtbank de toename van vermogensdelicten, omdat gebruikers hun verslaving vaak door diefstal of ander crimineel handelen proberen te bekostigen.

  Lees ook:

  The post Taxichauffeur 2,5 jaar de cel in voor vervoeren cocaïne first appeared on TaxiPro.
  23 July 23 2021, 09:45
  Rechtspraak
  https://www.taxipro.nl/?p=68539
 • ‘Investeren in zero-emissie touringcars onmogelijk zonder subsidie’ 

  Uitstootvrije bussen zijn voordelig in gebruik en onderhoud, maar duur in aanschaf. Voor het openbaar vervoer komt er in 2022 een subsidieregeling, maar voor touringcars blijft deze uit. Dit terwijl de duurzaamheidseisen wel steeds strenger worden, stelt Busvervoer Nederland. Het kabinet trekt 40 miljoen euro uit voor nieuwe schone bussen in het openbaar vervoer. Dat […]

  The post ‘Investeren in zero-emissie touringcars onmogelijk zonder subsidie’  first appeared on TaxiPro.

  Uitstootvrije bussen zijn voordelig in gebruik en onderhoud, maar duur in aanschaf. Voor het openbaar vervoer komt er in 2022 een subsidieregeling, maar voor touringcars blijft deze uit. Dit terwijl de duurzaamheidseisen wel steeds strenger worden, stelt Busvervoer Nederland.
  Het kabinet trekt 40 miljoen euro uit voor nieuwe schone bussen in het openbaar vervoer. Dat werd vorige week bekend. Hiermee moet de gezamenlijke ambitie van de overheid en de sector worden verwezenlijkt om het openbaar vervoer in 2030 uitstootvrij te hebben. Veertien provincies en stadsregio’s die verantwoordelijk zijn voor het busvervoer kunnen vanaf 1 januari 2022 hun plannen indienen.

  Bij aanschaf van een batterij-elektrische bus of bus op waterstof kunnen zij, afhankelijk van het soort bus en de grootte, tot 50.000 euro subsidie per bus krijgen. Voorwaarde is dat er per bus minimaal 45.000 dieselkilometers ingeruild worden voor schone kilometers. Zo wordt de totale busvloot schoner. Plannen kunnen ook tijdens een lopende busconcessie ingediend worden.

  Net als voor het openbaar vervoer worden er ook voor touringcarondernemers steeds strengere duurzaamheidseisen gesteld in binnen- en buitenland, legt Hilbert Michel van Busvervoer Nederland uit. “Het bekendste voorbeeld in Nederland is Amsterdam. Daar is de milieuzone vanaf 1 januari 2022 alleen nog toegankelijk voor euro 6-bussen en er zijn nog drie jaar ontheffingen mogelijk voor euro 5-bussen.”

  Voertuigen en geld ontbreken

  Andere Nederlandse steden lijken dat voorbeeld te willen volgen. En ook in steden in het buitenland gelden al jaren steeds strengere toelatingseisen. “Daarnaast vragen opdrachtgevers in het besloten busvervoer steeds vaker om nog duurzamere voertuigen, en dan met name zero-emissie”, zegt Michel. Er zijn echter nog geen of nauwelijks bedrijven die hebben geïnvesteerd in uitstootvrije voertuigen. “Niet omdat bedrijven dat niet willen, maar omdat touringcars met een rendabele businesscase er nog niet zijn en omdat bedrijven nu geen investeringskracht hebben door corona.”

  De brancheverenging pleit daarom ook voor centrale regie en hulp van de rijksoverheid. “Steden en opdrachtgevers zien elektrische bussen rondrijden in het openbaar vervoer en denken daarmee dat ook zero-emissie touringcarvervoer mogelijk is. Dat is een misvatting.” Er is volgens hem nog geen uitstootvrije touringcar met een actieradius van rond de 750 kilometer. Ook de laadinfrastructuur ontbreekt volledig. “Dat proces gaat langzaam en we zouden dat graag versneld zien worden met hulp van de rijksoverheid.”

  Busvervoer Nederland hoopt dan ook op meer begrip voor de uitdagingen waar de touringcarsector voor staat. Zij spreken hierbij van technische uitdagingen, maar ook voor financiële uitdagingen vanwege corona. “Dit begrip moet gepaard gaan met concreet beleid, zoals aanschafsubsidies, het weghalen van de onrendabele top, onderzoeks- en ontwikkelingsbijdragen en ga zo maar door.”

  ‘Geen overheidsbemoeienis is handicap’

  De reden dat er niet net als voor het openbaar vervoer een regeling is voor de touringcarbranche heeft volgens Michel te maken met onbekendheid met de sector. De touringcarbranche is van oudsher een sector die niet midden in het zicht van de rijksoverheid werkt. In tegenstelling tot het OV, waar de overheid een grote opdrachtgever is. “Daarnaast geeft de sector ook geen aanleiding om extra te reguleren of streng te controleren. Dat er weinig bemoeienis is van de overheid is meestal handig, maar in dit geval duidelijk een handicap”, aldus Michel.

  De brancheorganisatie besteedt veel aandacht aan dit onderwerp in hun lobby in verband met corona. Daarbij stelt Michel dat ze onvermoeibaar uit blijven leggen – bijvoorbeeld in grote steden – hoe de vork werkelijk in de steel zit. En Busvervoer Nederland onderhoudt met de rijksoverheid. “Maar zoals we al aangaven: er ontbrreekt centrale regie op dit onderwerp. De hoop is dat een nieuw kabinet hier verandering in brengt.”

  Lees ook:

  The post ‘Investeren in zero-emissie touringcars onmogelijk zonder subsidie’  first appeared on TaxiPro.
  23 July 23 2021, 07:18
  Touringcar
  https://www.taxipro.nl/?p=68530
 • Taxi kan vanaf 2024 deel Zeeuws busvervoer vervangen

  Zeeland wil zijn openbaar vervoer vanaf 2024 anders inrichten. Daarbij ontstaat er meer ruimte voor andere vervoersvormen, zoals deeltaxi’s en kleine busjes in combinatie met doelgroepenvervoer en vrijwilligersinitiatieven. Een Zeeuwse mobiliteitscentrale zou al dat vervoer aan moeten sturen. In de huidige concessie van het busvervoer heeft de provincie Zeeland er al voor gekozen om op […]

  The post Taxi kan vanaf 2024 deel Zeeuws busvervoer vervangen first appeared on TaxiPro.

  Zeeland wil zijn openbaar vervoer vanaf 2024 anders inrichten. Daarbij ontstaat er meer ruimte voor andere vervoersvormen, zoals deeltaxi’s en kleine busjes in combinatie met doelgroepenvervoer en vrijwilligersinitiatieven. Een Zeeuwse mobiliteitscentrale zou al dat vervoer aan moeten sturen.
  In de huidige concessie van het busvervoer heeft de provincie Zeeland er al voor gekozen om op bepaalde lijnen waar onvoldoende vraag was, geen grote bussen meer in te zetten. Deze zijn vervangen door een haltetaxi om zo flexibeler in te kunnen spelen op de vervoersvraag. De bus blijft zorgen voor snelheid over grotere afstanden.

  In Zeeland is bijna driekwart van alle verplaatsingen echter binnen de 7,5 kilometer. Voor deze korte afstanden stelt de provincie dat het belangrijk is om eigen vervoer zo goed mogelijk te faciliteren. Aanvullend daarop willen ze het aanbod van flexibele en fijnmazige mobiliteit uitbreiden, waardoor iedereen in de provincie binnen 2,5 kilometer een opstappunt heeft om de reis te beginnen.

  De Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland stuurt momenteel het doelgroepenvervoer aan in alle dertien Zeeuwse gemeenten en in Goeree-Overflakkee. Daarnaast verzorgt het met de haltetaxi het aanvullend openbaar vervoer in de provincie. Peter Verburg, adviseur van de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland, is als een van de stakeholders benaderd om mee te denken over de nieuwe visie op mobiliteit in Zeeland.

  Hieruit is onder andere het idee ontstaan om een mobiliteitscentrale te gaan vormen. Momenteel is de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland vooral een operationele centrale. “Wij sturen het vervoer aan en de beleidsontwikkeling is in handen van de gemeenten zelf”, aldus Verburg. De mobiliteitscentrale zou onder meer het centrale aanspreekpunt moeten vormen voor de reizigers. Ook kan de bestaande expertise van overheden in Zeeland hierin worden gebundeld en maakt het slimmere combinaties van mobiliteit mogelijk.

  Verburg legt uit dat de mobiliteitscentrale naast publieke vormen van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer ook private initiatieven kan ondersteunen, waardoor een brede mix van mobiliteit ontstaat. “Daarnaast is het idee dat ook taken als inkoop en contractbeheer bij de mobiliteitscentrale worden ondergebracht.”

  Doelgroepenvervoer efficiënter maken

  Karin Guiljam, bedrijfsleider bij de vervoerscentrale, legt uit dat zij momenteel de delen van het vervoer die de huidige OV-vervoerder niet kan invullen opvangen met de haltetaxi. “Op het moment dat dit vervoer gezamenlijk wordt ondergebracht in de mobiliteitscentrale zou er meer meegedacht kunnen worden over andere vervoersopties. Zo zou het doelgroepenvervoer dat al op deze lijnen rijdt aangeboden kunnen worden.” De voertuigen op de weg worden hiermee efficiënter ingezet, doordat de bezetting wordt verhoogd.

  In het concept worden er nog andere manieren benoemd om het doelgroepenvervoer efficiënter in te richten. Zo zouden er ook al bij het indiceren andere mobiliteitsopties meegewogen kunnen worden met minder specifieke randvoorwaarden. Volgens Verburg is het duidelijk dat hierin nog winst te behalen valt. “Omdat er weinig openbaar vervoer is in Zeeland, zie je dat mensen sneller een indicatie krijgen voor het wmo- of het leerlingenvervoer.”

  Omdat in dit plan bussen in de kleine dorpen en kernen helemaal niet meer zullen rijden, is het volgens de provincie belangrijk om naast het wmo-vervoer andere mobiliteitsopties beschikbaar te maken. “Een mix van verschillende mobiliteitsvormen, van elektrische fietsen tot deelauto’s, moet er voor zorgen dat er niet meteen vaker een beroep wordt gedaan op het wmo-vervoer.” Met de afloop van de huidige concessie zal de provincie gaan bepalen welke routes de bussen precies nog zullen gaan rijden.

  Vrijwilligersinitiatieven als aanvulling

  De provincie Zeeland geeft verder aan dat vrijwilligersinitiatieven die niet gebonden zijn aan routes of een dienstregeling ook door de mobiliteitscentrale aangeboden kunnen worden als alternatief voor het openbaar vervoer. Volgens Verburg kan dit echter niet als dragend concept worden gezien. “Vrijwilligers zijn om diverse redenen niet altijd inzetbaar, maar er moet wel garantie zijn op vervoer.”

  Guiljam spreekt van een aanvulling op het vervoer. “Bijvoorbeeld voor het doen van een boodschap, een bezoekje aan de markt of als servicebus die langs verschillende instellingen rijdt. Maar als het echt gaat om vervoer met de garantie dat je op tijd wordt opgehaald en een kwalitatief goede chauffeur hebt die voldoet aan alle wettelijke normen, is het mogelijk minder geschikt.”

  OV is andere tak van sport

  De Zeeuwse gemeenten hebben het plan van de provincie ontvangen en hen wordt nu om een zienswijze gevraagd. Verburg stelt dat de eerste stappen zijn gezet, maar dat de definitieve koers nog moet worden bepaald. “Het kan best zo zijn dat gemeenten aangeven dat ze de beleidsontwikkeling zelf willen blijven doen, maar dat ze de mobiliteitscentrale wel een grotere rol willen geven in de beleidsadvisering.” De Provinciale Staten stemmen in november 2021 over het conceptplan.

  Ondertussen wordt er onderzocht wat er zou moeten gebeuren als de centrale in 2024 operationeel moet zijn. Hiervoor wordt de komende tijd een stappenplan uitgewerkt. Voor de vervoerscentrale zal er op korte termijn vooralsnog weinig veranderen. De operationele aansturing van het vervoer blijft bestaan. Daarbij onderschrijft Guiljam dat het openbaar vervoer een specifieke tak van sport is waar de centrale nu nog geen kennis of ervaring mee heeft. De expertise op dit gebied moet nog worden opgebouwd als de regierol voor al het vervoer bij de centrale komt te liggen.

  Lees ook: 

  The post Taxi kan vanaf 2024 deel Zeeuws busvervoer vervangen first appeared on TaxiPro.
  22 July 22 2021, 09:00
  Ondernemen
  https://www.taxipro.nl/?p=68485
 • Advocaat aan taxiondernemers: ‘Bereid chauffeurs voor op strafrechtszaak’

  Als ondernemer of chauffeur in de taxi- of touringcarbranche kan je betrokken raken bij een verkeersongeval dat strafrechtelijk wordt opgepakt. Zo’n proces kan voor alle partijen ingrijpend zijn. Volgens Elisa Benhaim, advocaat en partner bij Legaltree, zouden ondernemers zichzelf en hun chauffeurs hierop moeten voorbereiden.  Dit kwam aan bod tijdens de laatste uitzending van TaxiPro […]

  The post Advocaat aan taxiondernemers: ‘Bereid chauffeurs voor op strafrechtszaak’ first appeared on TaxiPro.

  Als ondernemer of chauffeur in de taxi- of touringcarbranche kan je betrokken raken bij een verkeersongeval dat strafrechtelijk wordt opgepakt. Zo’n proces kan voor alle partijen ingrijpend zijn. Volgens Elisa Benhaim, advocaat en partner bij Legaltree, zouden ondernemers zichzelf en hun chauffeurs hierop moeten voorbereiden. 
  Dit kwam aan bod tijdens de laatste uitzending van TaxiPro TV, waar Benhaim te gast was. Tijdens haar werk als advocaat staat ze veel transportbedrijven en beroepschauffeurs bij. “Vaak gaat het om zaken waarbij beroepschauffeurs betrokken zijn geraakt bij een ernstig ongeval met dodelijke afloop of met zwaar lichamelijk letsel. Het zijn vaak dodehoekongevallen en minder vaak ongevallen veroorzaakt door snelheidsovertredingen of alcoholgebruik.”

  Benhaim is van mening dat het goed is dat een advocaat gespecialiseerd in verkeersstrafrecht in dergelijke gevallen aanwezig is bij het verhoor. “Bepaalde handelingen, zoals kijkgedrag, zijn voor een chauffeur heel routinematig. Maar als je er niet over verklaart, komt het niet op papier terecht en ook niet in het dossier. Een advocaat kan ervoor zorgen dat dit goed gebeurt.” Ze legt uit dat dit wel van belang is omdat het dossier uiteindelijk wordt beoordeeld door de officier van justitie.

  Goed voorbereiden

  Een ondernemer zou in haar ogen echter al preventief kunnen handelen door zichzelf en chauffeurs voor te bereiden op ongevallen die strafrechtelijk worden opgepakt. “Een chauffeur kan ontzorgd worden door dit soort zaken bespreekbaar te maken.” Zo zijn er binnen bepaalde bedrijven al trainingen gegeven over hoe te handelen wanneer er een ongeval en een strafzaak plaatsvindt. “Je hoopt altijd dat het niet gebeurt, maar het kan iedereen overkomen.”

  Een werkgever zou ook al voordat een ongeval zich voordoet een advocaat kunnen aanwijzen. In sommige gevallen is het volgens Benhaim echter logisch dat een werkgever juist afstand wil doen van een werknemer, zoals bij alcoholgebruik tijdens het werk.

  Meer weten over het verloop van dergelijke rechtszaken, hoe het zit met de kosten en de invloed van de coronacrisis op rechtszaken waarbij taxi- en touringcarbedrijven betrokken zijn? Kijk het hele interview dan hier terug:

  The post Advocaat aan taxiondernemers: ‘Bereid chauffeurs voor op strafrechtszaak’ first appeared on TaxiPro.
  22 July 22 2021, 06:33
  Ondernemen
  https://www.taxipro.nl/?p=68433
 • Werkstraf geëist voor aanranding taxichauffeuse tijdens rit naar seksclub

  Tijdens een rit van een kroeg naar seksclub de Woeste Hoeve aan de A7 richting Groningen, zou een 43-jarige man de taxichauffeuse die hem vervoerde hebben aangerand. Het Openbaar Ministerie (OM) eist een werkstraf van 100 uur tegen hem. De chauffeuse was na de rit in de nacht van 6 op 7 december 2019 behoorlijk […]

  The post Werkstraf geëist voor aanranding taxichauffeuse tijdens rit naar seksclub first appeared on TaxiPro.

  Tijdens een rit van een kroeg naar seksclub de Woeste Hoeve aan de A7 richting Groningen, zou een 43-jarige man de taxichauffeuse die hem vervoerde hebben aangerand. Het Openbaar Ministerie (OM) eist een werkstraf van 100 uur tegen hem.
  De chauffeuse was na de rit in de nacht van 6 op 7 december 2019 behoorlijk aangedaan, schrijft de Leeuwarder Courant. Na het ongeval kreeg de coördinator van het taxibedrijf een paniekerig telefoontje waarin het slachtoffer ontdaan vertelde wat haar was overkomen.

  De verdachte zou haar verschillende keren naar zich toe hebben getrokken terwijl de taxi over de snelweg reed. Ook pakte hij haar bij haar hoofd en schouder en raakte hij zo’n vijf keer over haar kleding haar borst aan. Omdat de chauffeuse de taxi onder controle moest houden, kon ze weinig doen. Daarbij durfde ze niet te stoppen. Wel stelt ze dat ze verschillende keren aangaf dat de man moest ophouden.

  De man zou volgens de chauffeuse met ontblote billen, maar met het kruis bedekt, de taxi zijn ingestapt. Hij ontkende dit niet en gaf aan dat het een ‘waardeloze broek’ was. Verder erkende hij dat hij de chauffeuse had omhelsd, maar gaf hij aan dat hij haar borsten niet had aangeraakt.

  Al eerder chauffeuses gestreeld en gekust

  Volgens de man zou hij het zich wel herinneren al had hij dit gedaan. Hij legde uit dat hij in het verleden al eens een chauffeuse over haar been had geaaid en een bestuurster van een ander taxibedrijf meermaals een kus op haar wang had gegeven. Wel gaf hij aan dat hij onder invloed was en daardoor geen rem meer had op zijn gedrag.

  Officier van justitie Leonie Lübbers spreekt van gedrag waarmee de grens fors is overschreden. Ze is er dan ook van overtuigd dat er sprake is geweest van aanranding. Naast de werkstraf heeft Lübbers een voorwaardelijke celstraf geëist tegen de man, om te voorkomen dat hij opnieuw in de verleiding komt om zulke handelingen te verrichten.

  De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

  Lees ook:

  The post Werkstraf geëist voor aanranding taxichauffeuse tijdens rit naar seksclub first appeared on TaxiPro.
  21 July 21 2021, 10:01
  Rechtspraak
  https://www.taxipro.nl/?p=68457
 • Passagiers taxibusje gewond bij frontale botsing

  In Lelystad is een personenauto frontaal op een taxibus met vijf oudere inzittenden gebotst. Het busje kwam op zijn kant tot stilstand en meerdere inzittenden moesten naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Het ongeval deed zich voor op de kruising tussen de Binnenhavenweg en de Oostranddreef in Lelystad, meldt Omroep Flevoland. De brandweer en een […]

  The post Passagiers taxibusje gewond bij frontale botsing first appeared on TaxiPro.

  In Lelystad is een personenauto frontaal op een taxibus met vijf oudere inzittenden gebotst. Het busje kwam op zijn kant tot stilstand en meerdere inzittenden moesten naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.

  Het ongeval deed zich voor op de kruising tussen de Binnenhavenweg en de Oostranddreef in Lelystad, meldt Omroep Flevoland. De brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen, waarna de inzittenden uit het busje werden gehaald. Na een controle door het ambulancepersoneel zijn twee van hen naar het ziekenhuis gebracht.

  Botbreuken en glas in het gezicht

  Een van deze mensen is volgens een familielid gewond geraakt. De vrouw heeft botbreuken opgelopen en glas in haar gezicht gekregen. Ze moet voorlopig in het ziekenhuis blijven. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

  The post Passagiers taxibusje gewond bij frontale botsing first appeared on TaxiPro.
  21 July 21 2021, 06:54
  Ondernemen
  https://www.taxipro.nl/?p=68437
 • ‘Boete voor overschrijden maximale inleen taxipersoneel leidt tot betere naleving cao’

  Taxibedrijven mogen niet meer dan 15 procent aan personeel inlenen van uitzenders en payrollers die niet onder de cao Taxivervoer vallen. Een boeteregeling die sinds vorig jaar van kracht is, heeft ertoe geleid dat deze regel minder vaak wordt overtreden. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2020 van het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM).  De handhaving […]

  The post ‘Boete voor overschrijden maximale inleen taxipersoneel leidt tot betere naleving cao’ first appeared on TaxiPro.

  Taxibedrijven mogen niet meer dan 15 procent aan personeel inlenen van uitzenders en payrollers die niet onder de cao Taxivervoer vallen. Een boeteregeling die sinds vorig jaar van kracht is, heeft ertoe geleid dat deze regel minder vaak wordt overtreden. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2020 van het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM). 
  De handhaving op naleving van de cao Taxivervoer is een van de belangrijkste taken van het SFM. Elk taxibedrijf met personeel in loondienst en bedrijven die personeel ter beschikking stellen voor personenvervoer tegen betaling, worden gecontroleerd op zaken als pensioenafdracht, toeslagen, vakantiegeld en vakantiedagen. Het doel van de controles is het voorkomen van oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

  Als gevolg van de coronacrisis zijn de cao-controles van het SFM in 2020 een paar maanden stilgelegd en vervolgens digitaal voortgezet. Nu de coronapandemie over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn, is er aangekondigd dat de cao-controles na de zomervakantie weer ter plekke uitgevoerd zullen worden.

  Uiteindelijk zijn er vorig jaar 192 controles uitgevoerd. Hieruit kan het bedrijfsoordeel ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ voortkomen. Bedrijven met een voldoende worden na twee of drie jaar weer gecontroleerd en bedrijven met een onvoldoende na één jaar. De gedachte hierachter is dat bonafide bedrijven worden beloond en er meer tijd en aandacht ontstaat om bedrijven die het minder goed doen weer op het juiste spoor te krijgen.

  Bedrag kan flink oplopen

  Van de 192 cao-controles die zijn uitgevoerd, resulteerden er 153 in een voldoende. Slechts zeven bedrijven kregen een onvoldoende bedrijfsoordeel vanwege recidive. In één geval hiervan was er sprake van recidive ten aanzien van de maximale inleen van taxipersoneel van 15 procent. Wanneer een bedrijf deze grens voor de eerste keer overschrijdt blijft het bij een onvoldoende bedrijfsoordeel.

  Als er daarna nog steeds niet volgens de regels wordt gehandeld, geldt sinds 2020 een boeteregeling van 10 procent van de overschrijding van de maximale inleen. Het bedrag van deze boete kan flink oplopen, ook voor kleine bedrijven. Zo stelde Remco Wasser van het SFM eerder dat een bedrijf met een loonsom van 50.000 euro, waarbij voor 100.000 euro aan mensen wordt ingeleend, zomaar een boete kan krijgen van ruim 9.000 euro. Aangezien dit slechts één keer is voorgekomen, is het SFM van mening dat deze recidivemaatregel heeft geleid tot een betere naleving van de cao

  Lees ook:

  The post ‘Boete voor overschrijden maximale inleen taxipersoneel leidt tot betere naleving cao’ first appeared on TaxiPro.
  20 July 20 2021, 08:30
  Ondernemen
  https://www.taxipro.nl/?p=68367
 • Touringcarbedrijf sleept gemeente Den Haag voor de rechter om ‘onterechte gunning’ zwemvervoer

  BAB-VIOS Touringcars heeft de gemeente Den Haag voor de rechter gedaagd omdat het zwemvervoer volgens hen op oneigenlijke gronden is gegund aan Van Heugten Tours uit Nootdorp. Het vervoer zal vanaf 1 september voor zeker drie jaar door dit bedrijf worden uitgevoerd.  Het zwemvervoer in de gemeente Den Haag is in maart dit jaar in de […]

  The post Touringcarbedrijf sleept gemeente Den Haag voor de rechter om ‘onterechte gunning’ zwemvervoer first appeared on TaxiPro.

  BAB-VIOS Touringcars heeft de gemeente Den Haag voor de rechter gedaagd omdat het zwemvervoer volgens hen op oneigenlijke gronden is gegund aan Van Heugten Tours uit Nootdorp. Het vervoer zal vanaf 1 september voor zeker drie jaar door dit bedrijf worden uitgevoerd. 
  Het zwemvervoer in de gemeente Den Haag is in maart dit jaar in de markt gezet. Ongeveer 3.500 leerlingen maakten toen gebruik van het vervoer naar het zwembad. Om voor gunning in aanmerking te komen, moesten inschrijvers voldoen aan een aantal geschiktheidseisen. Het ging hierbij onder meer om economische en financiële draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid, kwaliteitsmanagement en milieumanagement.

  De opdracht is gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Prijs woog hierbij voor 30 procent mee en kwaliteit, bestaande uit duurzaamheid, een veiligheids- en calamiteitenplan en een implementatieplan, voor 70 procent.

  ‘Ernstige beroepsfout’

  De gunningsbeslissing is op 11 juni bekendgemaakt. BAB-VIOS was het hier als verliezend deelnemer niet mee eens. Volgens de directie van BAB-VIOS is Van Heugten Tours onterecht als beste uit de bus gekomen. De reden die zij hiervoor geven is dat de eigenaar van het touringcarbedrijf eind 2020 onherroepelijk veroordeeld is tot een taakstraf van 120 uur vanwege frauduleus handelen, en dus een ernstige beroepsfout is begaan.

  Volgens de directie had de gemeente deze onderneming moeten uitsluiten van de aanbesteding, conform de wettelijke uitsluitingsgronden die hiervoor gelden. Met waarschuwingen vooraf aan de gemeente waarmee de gunning had kunnen worden gecheckt, werd volgens BAB-VIOS echter niks gedaan. Hierdoor werd de gang naar de rechter naar eigen zeggen onvermijdbaar. De zitting zal op maandag 2 augustus plaatsvinden.

  Lees ook:

  The post Touringcarbedrijf sleept gemeente Den Haag voor de rechter om ‘onterechte gunning’ zwemvervoer first appeared on TaxiPro.
  19 July 19 2021, 09:24
  Rechtspraak
  https://www.taxipro.nl/?p=68388
 • Heerenveen start met inkoop open house-taxivervoer

  De gemeente Heerenveen is gestart met de aanbesteding van het wmo-vervoer. Dit wordt gedaan middels het open house-concept: elk taxibedrijf dat aan de gestelde voorwaarden voldoet kan meedoen, waarna de reizigers zelf hun vervoerder kunnen kiezen. Heerenveen werkt al sinds 2017 op deze manier met het wmo-vervoer. De opdracht die de gemeente in de markt […]

  The post Heerenveen start met inkoop open house-taxivervoer first appeared on TaxiPro.

  De gemeente Heerenveen is gestart met de aanbesteding van het wmo-vervoer. Dit wordt gedaan middels het open house-concept: elk taxibedrijf dat aan de gestelde voorwaarden voldoet kan meedoen, waarna de reizigers zelf hun vervoerder kunnen kiezen. Heerenveen werkt al sinds 2017 op deze manier met het wmo-vervoer.
  De opdracht die de gemeente in de markt zet omvat zowel de regie als de uitvoering van het wmo-vervoer per 1 januari 2022. Op de peilingsdatum 11 februari 2021 hadden zo’n 1.415 inwoners van de gemeente Heerenveen een wmo-pas. Hiervan had 88 procent een reguliere taxipas, 6,9 procent een rolstoeltaxipas en 3,1 procent een reguliere taxipas met begeleiding.

  Het doel van deze aanbesteding is om meerdere taxivervoerders te contracteren middels de open house-procedure. Hierbij vindt geen selectie van aanbieders plaats door de gemeente maar worden er meerdere opdrachtnemers tot het contract toegelaten.

  De opdrachtgever wil hiermee de wmo-pashouder de vrijheid geven om te kiezen met welke vervoerder er wordt gereisd. De opdrachtnemers worden geplaatst op een lijst waaruit de wmo-taxipashouder een keuze maakt. Opdrachtnemers hebben geen garantie dat de reizigers gebruik zullen maken van hun vervoersaanbod.

  Overstappen naar een andere vervoerder

  De keuze voor een opdrachtnemer wordt na een jaar stilzwijgend verlengd, tenzij de reiziger aangeeft te willen overstappen van vervoerder. Dit kan voor de afloop van elk kalenderjaar of eerder indien er sprake is van een gegronde klacht. De opdrachtgever inventariseert de keuze van de wmo-pashouders na de gunning van de opdracht en geeft deze keuze door aan de vervoerder. Op het moment dat een van de gecontracteerde taxivervoerders per 1 januari 2022 geen overeenkomst heeft met de opdrachtgever, moeten de pashouders die voor deze vervoerder hadden gekozen een nieuwe keuze maken.

  Langere looptijd

  De overeenkomst tussen gemeente en vervoerders krijgt een looptijd van vier jaar, met de optie om eenmaal te verlengen met twee jaar. De uiterste einddatum is 1 januari 2028. Hiermee wordt er afgeweken van de wettelijke termijn van vier jaar. Als reden hiervoor wordt benoemd dat het voor de gemeente belangrijk is om continuïteit te bieden aan zowel de vervoerders als haar inwoners. Ook meent de gemeente dat met een langere looptijd er voor beide partijen meer zekerheid ontstaat.

  Lees ook:

  The post Heerenveen start met inkoop open house-taxivervoer first appeared on TaxiPro.
  19 July 19 2021, 07:13
  Contractvervoer
  https://www.taxipro.nl/?p=68381
 • Taxichauffeur krijgt taakstraf en rijontzegging voor aanrijden scootmobieler

  Een taxichauffeur die een vrouw in een scootmobiel aanreed, heeft een taakstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden opgelegd gekregen. De vrouw liep bij het ongeval zwaar lichamelijk letsel op.  De chauffeur reed op 1 juli 2017 met zijn taxi over een trambaan op de Ceintuurbaan in Amsterdam. Toen de vrouw in de scootmobiel […]

  The post Taxichauffeur krijgt taakstraf en rijontzegging voor aanrijden scootmobieler first appeared on TaxiPro.

  Een taxichauffeur die een vrouw in een scootmobiel aanreed, heeft een taakstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden opgelegd gekregen. De vrouw liep bij het ongeval zwaar lichamelijk letsel op. 
  De chauffeur reed op 1 juli 2017 met zijn taxi over een trambaan op de Ceintuurbaan in Amsterdam. Toen de vrouw in de scootmobiel daar het zebrapad overstak, gaf hij haar geen voorrang. Hierdoor vond de aanrijding plaats. De vrouw brak haar bekken, ribben en een sleutelbeen. Ook kneusde ze haar hersenen.

  Na technisch politieonderzoek is niet vast komen te staan wat de precieze snelheid van de chauffeur was op het moment van de aanrijding. Getuigen hebben wel verklaard dat de chauffeur te hard reed en bij het naderen van het zebrapad zelfs gas bij gaf. Het vermoeden van een getuige was dat het ging om een snelheid van 60 à 70 kilometer per uur.

  Ook de taxichauffeur zelf gaf aan dat hij dacht dat hij deze snelheid reed. Volgens de rechtbank is dit sneller dan op dat moment verantwoord was en had hij mogelijk daardoor onvoldoende overzicht.

  Stad is bekend terrein

  Volgens de rechtbank hadden er voor de taxichauffeur meerdere redenen moeten zijn om extra voorzichtig te rijden en zijn snelheid te matigen. Zo is de man als taxichauffeur goed bekend in Amsterdam en wist hij dat er op de Ceintuurbaan meerdere voetgangersoversteekplaatsen zijn. De betreffende oversteekplaats werd bovendien ook aangegeven door middel van een verkeersbord aan de rechterkant van de weg.

  Toen de taxichauffeur het zebrapad naderde had hij verder volgens de rechtbank moeten zien dat rechts naast hem op de rijbaan een auto stil stond vlak voor het zebrapad. Daarbij was extra voorzichtigheid geboden omdat hij op een trambaan reed, waardoor zijn remweg door de gladde tramrails langer zou kunnen zijn. Dit alles samen maakt dat de rechtbank concludeert dat er sprake was van meer dan een enkel moment van onoplettendheid. Het verkeersgedrag van de taxichauffeur wordt zelfs als aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gezien.

  Fysieke en psychische gevolgen

  De gevolgen van het ongeval zijn van grote invloed geweest op het leven van het slachtoffer en haar familie, zo blijkt uit de slachtofferverklaring. Tot op de dag van vandaag heeft de vrouw nog te maken met zowel fysieke als psychische gevolgen van het ongeval. Ze stelt veel pijnklachten te hebben en te lijden aan vergeetachtigheid als gevolg van een hersenbeschadiging. Ook is ze in het dagelijks leven afhankelijk geworden van anderen en stelt ze niet meer de moeder te kunnen zijn voor haar dochters die ze zou willen zijn.

  Gezien de ernst van de gedragingen van de taxichauffeur en de gevolgen daarvan, ziet de rechtbank een werkstraf van 120 uur als passend. Daarnaast wordt een rijontzegging als noodzakelijk gezien. Omdat het voorval inmiddels tweeënhalf jaar geleden heeft plaatsgevonden en in verband met het persoonlijke belang van de werkzaamheden voor de chauffeur, is deze straf in een voorwaardelijke vorm opgelegd.

  Lees ook:

  The post Taxichauffeur krijgt taakstraf en rijontzegging voor aanrijden scootmobieler first appeared on TaxiPro.
  16 July 16 2021, 08:19
  Ondernemen
  https://www.taxipro.nl/?p=67907