Nieuws uit de taxi branche

 • ZOOV gunt sociaal-recreatief vervoer aan drie taxibedrijven 

  Het vraagafhankelijk personenvervoer in acht Achterhoekse gemeenten is gegund aan drie taxibedrijven. Willemsen-de Koning, Witteveen en TCR zullen ZOOV Op Maat vanaf 1 juli 2021 gaan verzorgen.  Sinds 2017 wordt het vervoer voor mensen in de Achterhoek die niet van het openbaar vervoer gebruik kunnen of willen maken, verzorgd door het regionale vervoerssysteem ZOOV. Dat […]

  The post ZOOV gunt sociaal-recreatief vervoer aan drie taxibedrijven  first appeared on TaxiPro.

  Het vraagafhankelijk personenvervoer in acht Achterhoekse gemeenten is gegund aan drie taxibedrijven. Willemsen-de Koning, Witteveen en TCR zullen ZOOV Op Maat vanaf 1 juli 2021 gaan verzorgen. 
  Sinds 2017 wordt het vervoer voor mensen in de Achterhoek die niet van het openbaar vervoer gebruik kunnen of willen maken, verzorgd door het regionale vervoerssysteem ZOOV. Dat vervoer is er voor inwoners van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Onderdeel hiervan is ZOOV Op Maat, dat in het leven is geroepen voor sociaal-recreatieve reizen tot veertig kilometer. Hierbij reizen mensen de eerste twintig kilometer voor een lager tarief, en mensen met een wmo-indicatie tegen een ander tarief.

  Vertrouwen door bestaande band

  Het is de tweede keer dat dit vervoer wordt aanbesteed. Ditmaal is het gegund aan de drie taxibedrijven Willemsen-de Koning, Taxicentrale Witteveen en TCR. De aansturing van deze bedrijven zal gedaan worden door de vervoerscentrale van ZOOV, uitgevoerd door Munckhof Taxi. Op 22 februari is de gunning definitief geworden, en het nieuwe contract zal op 1 juli 2021 ingaan. 

  Twee van de bedrijven waaraan het vervoer gegund is, Willemsen-de Koning en TCR, waren al betrokken bij ZOOV Op Maat. Daarnaast is de organisatie ook al bekend met Taxicentrale Witteveen, omdat dit bedrijf momenteel al een deel van het leerlingenvervoer rijdt met ZOOV School. Gert-Jan Verzijden, coördinator van het regionale vervoerssysteem, stelt dan ook dat hij vertrouwen heeft in een goede samenwerking met deze vervoerders. 

  Op weg naar duurzaam vervoer

  Bij de aanbesteding heeft het regionale vervoerssysteem een aantal duurzaamheidseisen gesteld aan de voertuigen. Alle personenauto’s die het vervoer verzorgen voor ZOOV Op Maat zijn daarom vanaf 1 januari 2022 elektrisch. Voor rolstoelbussen geldt daarentegen dat de vervoerders emissie-arme brandstoffen zal gebruiken.

  Omdat het vervoer grotendeels door dezelfde vervoerders verzorgd zal worden, zullen de reizigers volgens de coördinator weinig gaan merken van het nieuwe contract. Veel van de huidige chauffeurs zullen namelijk voor dit sociaal-creatieve vervoer blijven rijden. Volgens Verzijden is dit fijn voor zowel reizigers als chauffeurs.

  The post ZOOV gunt sociaal-recreatief vervoer aan drie taxibedrijven  first appeared on TaxiPro.
  24 February 24 2021, 15:51
  Contractvervoer
  https://www.taxipro.nl/?p=65422
 • ‘Voor een snelle transitie naar MaaS heeft iedereen elkaar nodig’

  Samenwerking is de sleutel om van MaaS een succes te maken. Daarom heeft Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) in december 2019 het MaaS-Lab opgericht. Het samenwerkingsverband telt inmiddels dertig uiteenlopende marktpartijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van MaaS in Nederland, waarvan meerdere uit de OV-sector. In het eerste jaar heeft dat al geleid tot concrete resultaten, […]

  The post ‘Voor een snelle transitie naar MaaS heeft iedereen elkaar nodig’ first appeared on TaxiPro.

  Samenwerking is de sleutel om van MaaS een succes te maken. Daarom heeft Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) in december 2019 het MaaS-Lab opgericht. Het samenwerkingsverband telt inmiddels dertig uiteenlopende marktpartijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van MaaS in Nederland, waarvan meerdere uit de OV-sector. In het eerste jaar heeft dat al geleid tot concrete resultaten, die kunnen bijdragen aan een versnelde transitie naar Mobility as a Service.
  “Samen werken we aan een open ecosysteem. Iedereen heeft elkaar nodig en helpt elkaar verder”, aldus KNV-beleidsadviseur Sonila Metushi. Het MaaS-Lab heeft tot doel om de juiste randvoorwaarden te creëren voor gezonde en optimale MaaS-diensten in Nederland. “We hebben bewust gekozen voor de naam ‘Lab’, omdat de markt nog in ontwikkeling is”, legt Metushi uit.

  Goede mix aan partijen

  Door het ijzer te smeden wanneer het heet is, wil het MaaS-Lab mee vorm geven aan een mobiliteitssysteem waar iedereen baat bij heeft: de markt, de maatschappij en vooral de reiziger. “Als MaaS-Lab zijn we de stem van marktpartijen die MaaS in Nederland mogelijk maken en willen we het gesprek aangaan met overheden, steden, gemeenten en reizigersorganisaties.”

  Begin 2020 presenteerde het Maas-Lab een gezamenlijk opgestelde visie, samen met een uitnodiging aan andere marktpartijen, ook buiten de mobiliteitssector, om zich aan te sluiten. Met succes: het Lab telt inmiddels dus dertig deelnemers, ruim twee keer zoveel als bij de start. “Er is een goede mix ontstaan van verschillende kleine en grote partijen die MaaS mogelijk maken in Nederland. Dit zijn grote partijen als NS, ANWB en ING, maar bijvoorbeeld ook Felyx en de 9292 Reisinformatiegroep.”

  Lees het volledige artikel in het gratis MaaS Magazine, dat hier te downloaden is. Dit themanummer staat in het teken van de onderwerpen die op 16 en 17 maart aan bod komen tijdens het MaaS Congres.

  The post ‘Voor een snelle transitie naar MaaS heeft iedereen elkaar nodig’ first appeared on TaxiPro.
  24 February 24 2021, 10:58
  Innovatie
  https://www.taxipro.nl/?p=65419
 • Taxisector vindt andere berekening TVL-subsidie noodzakelijk

  Taxi- en touringcarbedrijven die in de loop van 2019 hebben geïnvesteerd in hun bedrijf, komen steeds meer in de problemen door de manier hun Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt berekend. Volgens brancheorganisatie KNV zijn daardoor de financiële problemen voor de ondernemers onnodig groot. Veel bedrijven hebben een beroep gedaan op de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten […]

  The post Taxisector vindt andere berekening TVL-subsidie noodzakelijk first appeared on TaxiPro.

  Taxi- en touringcarbedrijven die in de loop van 2019 hebben geïnvesteerd in hun bedrijf, komen steeds meer in de problemen door de manier hun Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt berekend. Volgens brancheorganisatie KNV zijn daardoor de financiële problemen voor de ondernemers onnodig groot.
  Veel bedrijven hebben een beroep gedaan op de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), bedoeld voor bedrijven die te maken hebben met omzetverlies door de coronamaatregelen. Zo ook veel ondernemers in de taxi- en touringcarsector, die door weggevallen omzet zwaar onder druk staan. De hoogte van de subsidie wordt beoordeeld aan de hand van de omzet in het eerste kwartaal van 2019. 

  Groei op het verkeerde moment

  Verschillende ondernemers hebben wegens succes in 2019, voordat het virus zijn intrede deed in ons land, willen investeren in hun bedrijf. Taxibedrijven deden dit bijvoorbeeld door middel van de aanschaf van nieuwe voertuigen. Het probleem waar deze bedrijven nu tegenaan lopen is echter dat de extra vaste lasten die hierbij komen kijken door de manier waarop de TVL wordt berekend nu onmogelijk terugverdiend kunnen worden. 

  Met de ingang van 2020 verviel tegelijkertijd de BPM-regeling voor taxiondernemers, wat betekende dat zij vanaf dat moment geen vrijstelling meer kregen op de belasting bij de aanschaf van voertuigen. Dit heeft de taxisector hard geraakt, omdat het afhankelijk van het voertuig gaat om duizenden tot soms tienduizenden euro’s aan belasting. Ook om deze reden hebben veel taxibedrijven nog voor het einde van 2019, en dus voor het begin van de coronacrisis in Nederland, vervroegd geïnvesteerd in nieuwe voertuigen.  

  Verhoging TVL lost weinig op

  Het te laag uitvallen of mislopen van de TVL omdat de referentieperiode voor een bedrijf ongelukkig uitpakt, speelt in alle sectoren. Dat zegt directeur Hubert Andela van KNV Zorgvervoer en Taxi. Seizoensgebonden sectoren worden volgens hem ook geraakt. Hij legt uit dat vooral de touringcarbedrijven en de taxi-leden die veel toeristen als klant hebben hieronder lijden. “Het eerste kwartaal van het jaar is voor hen, los van de wintersportreizen, meestal een rustige tijd”, legt Andela uit. “We  hebben dit probleem aangekaart bij het ministerie van Economische Zaken.”  

  Volgens Andela lost het feit dat de TVL, en daarmee het plafond van het steunbedrag dat je kunt krijgen, is uitgebreid niet veel op als het net gaat om een kwartaal waarin er normaal niet veel omzet wordt gemaakt. KNV is daarom in samenwerking met werkgeversorganisatie VNO-NCW en Gastvrij Nederland, de nationale raad voor de gastvrijheidssector, al maanden bezig met aandacht vragen voor dit probleem bij de overheid. Daarbij vertelt hij dat VNO-NCW vanaf de komst van de TVL-subsidie aandacht heeft gevraagd voor bedrijven die net hadden geïnvesteerd in de maanden vóór het uitbreken van de crisis.

  Strijd gaat door

  Tot nu toe heeft dit echter nog maar weinig opgeleverd: “De overheid houdt vol dat ze het simpel willen houden, daarom blijven ze bij deze referentie. Ze hebben zoveel aanvragen dat ze geen uitzonderingen willen maken, omdat zij deze dan in detail moeten beoordelen en hiervoor zegt de overheid geen capaciteit te hebben”, aldus Andela. 

  Ondanks dat succes voor de werkgeversorganisatie en de partijen waarmee deze samenwerkt nog is uitgebleven, geven zij niet op en blijven ze strijden voor een andere aanpak, geeft Andela aan.

  The post Taxisector vindt andere berekening TVL-subsidie noodzakelijk first appeared on TaxiPro.
  24 February 24 2021, 08:20
  Dossier corona
  https://www.taxipro.nl/?p=65409
 • Lelystad wil leerlingenvervoer voor zeven jaar gunnen

  Na het leerlingenvervoer eerder voor een jaar gegund te hebben, zet de gemeente Lelystad het vervoer nu voor zeven jaar in de markt. Met deze opdracht lijkt de eerder aangekondigde nieuwe inrichting van het vervoerssysteem in gang te worden gezet.  Voor het leerlingenvervoer komen op dit moment 170 leerlingen uit de gemeente met bijna 80.000 […]

  The post Lelystad wil leerlingenvervoer voor zeven jaar gunnen first appeared on TaxiPro.

  Na het leerlingenvervoer eerder voor een jaar gegund te hebben, zet de gemeente Lelystad het vervoer nu voor zeven jaar in de markt. Met deze opdracht lijkt de eerder aangekondigde nieuwe inrichting van het vervoerssysteem in gang te worden gezet. 
  Voor het leerlingenvervoer komen op dit moment 170 leerlingen uit de gemeente met bijna 80.000 inwoners in aanmerking. Onder deze leerlingen vallen tien leerlingen onder de categorie ‘rolstoelgebonden’. Op aangeven van de opdrachtgever kan de opdracht worden uitgebreid met het vervoeren van cliënten op grond van de Jeugdwet. 

  Kritiek op vorige aanbesteding

  De gemeente zag eerder bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2020/2021 geen andere optie dan het voor slechts één jaar op de markt te zetten. De verlengingsopties waren toen namelijk al opgebruikt. Omdat zij daarnaast destijds bezig waren met voorbereidingen voor een andere organisatie omtrent dit vervoer kwam een aanbesteding voor een langere periode niet uit.

  Dit besluit werd bekritiseerd door het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM), onder andere doordat de contractduur het volgens het instituut niet mogelijk maakte om gevraagde investeringen op het gebied van duurzaamheid terug te verdienen. De gemeente reageerde toentertijd dat het de gestelde duurzaamheidseisen realistisch vond. Verder meende het de inzichten van het AIM te waarderen, maar wilden ze de aanbesteding toch voortzetten. Het vervoer werd uiteindelijk gegund aan Witteveen Mobiliteitsgroep.

  Andere inrichting van het vervoer

  In dezelfde reactie benadrukte de gemeente wel dat het een voorstander is van langdurige contracten en bereidde het juist daarom een andere inrichting van het vervoer voor. Dit lijkt met deze nieuwe aanbesteding in gang gezet te worden. De opdrachtnemer zal bij deze opdracht namelijk naast de uitvoering van het vervoer ook verantwoordelijk worden voor de planning en registratie ervan en voor klachtafhandeling en informatievoorziening.

  Daarbij wordt de opdrachtnemer geacht mee te denken over en mee te werken aan het optimaliseren van het proces rondom het leerlingenvervoer, de leerlingen-basisadministratie en de toegang tot het vervoer. De gemeente heeft als doel dat deze processen goed op elkaar gaan aansluiten. 

  Beoordeling op prijs en kwaliteit

  Voor de aanbesteding worden er een aantal minimumeisen gesteld en wie daaraan niet voldoet, komt niet voor gunning in aanmerking. Geldige inschrijvingen worden onder andere beoordeeld op prijs, die voor maximaal veertig punten meetelt. Daarnaast worden ze beoordeeld op kwaliteit, bestaande uit zes subcriteria. De eerste hiervan is communicatie en wijzigingen, dat voor twintig punten meetelt. Hiermee kan aangegeven worden hoe de inschrijver wil zorgen voor een goede en efficiënte communicatie omtrent het vervoer. Ook wordt er gekeken naar de visie op duurzaamheid en klanttevredenheid, die beiden voor tien punten meetellen en naar de uitwerking van drie cases, die individueel eveneens voor tien punten meetellen. 

  In de zogenoemde cases worden situaties voorgelegd, waarbij de potentiële opdrachtnemer aan dient te geven hoe het hierin zou handelen. Zo wordt in de eerste case, die het zwaarst meeweegt, beschreven hoe een aantal leerlingen regelmatig te laat komen bij een lange, drukke route. De fictieve route gaat naar verschillende locaties, waardoor er niet veel speling is qua reistijd. Na het lezen van de case dient de kandidaat in te vullen hoe deze ervoor wil zorgen dat de leerlingen toch op tijd op school komen. 

  Overeenkomst met jaarlijkse evaluatie

  De looptijd van de aanbesteding betreft zeven jaar vanaf het schooljaar 2021/2022. Inschrijvingen moeten op 29 maart 2021 ingediend zijn en na een beoordelingsperiode zal op 6 april 2021 de voorlopige gunningsbeslissing volgen. Na een gebruikelijke periode van bezwaar zal deze op 27 april 2021 definitief worden gemaakt en zal de opdracht aan het begin van het nieuwe schooljaar van start gaan. 

  De overeenkomst zal eindigen aan het eind van het schooljaar 2027/2028, en er zijn hierbij geen verlengingsopties. Verder zal er jaarlijks worden geëvalueerd op de bereikte kwalitatieve, kwantitatieve en financiële resultaten. Indien bij deze evaluatie blijkt dat de resultaten achterblijven bij de overeengekomen afspraken krijgt de opdrachtnemer de mogelijkheid om deze afspraken binnen een bepaalde termijn alsnog na te komen.

  Lees ook: 

  The post Lelystad wil leerlingenvervoer voor zeven jaar gunnen first appeared on TaxiPro.
  23 February 23 2021, 14:06
  Contractvervoer
  https://www.taxipro.nl/?p=65395
 • Rijk mag opnieuw steun verlenen voor doelgroepenvervoer

  Het Rijk mag onder voorwaarden steun verlenen aan vervoersbedrijven voor het doelgroepenvervoer over de periode 1 juli 2020 tot en met 3 oktober 2020. Hier is naar aanleiding van een gecoördineerde melding van staatssteun goedkeuring voor gekregen van de Europese Commissie.  Het is de tweede keer dat er een gecoördineerde melding is gedaan voor staatssteun. […]

  The post Rijk mag opnieuw steun verlenen voor doelgroepenvervoer first appeared on TaxiPro.

  Het Rijk mag onder voorwaarden steun verlenen aan vervoersbedrijven voor het doelgroepenvervoer over de periode 1 juli 2020 tot en met 3 oktober 2020. Hier is naar aanleiding van een gecoördineerde melding van staatssteun goedkeuring voor gekregen van de Europese Commissie. 
  Het is de tweede keer dat er een gecoördineerde melding is gedaan voor staatssteun. Anders dan bij de eerste melding kon de financiering ditmaal echter niet worden gezien als compensatie voor de directe gevolgen van de corona-uitbraak en de overheidsmaatregelen in reactie daarop. Daarom is er de melding gedaan onder het Tijdelijk Steunkader (TSK) inzake staatssteun, meldt Europa Decentraal. Dit kader is opgesteld om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken en geeft bepaalde voorwaarden waaronder staatssteun verleend mag worden. 

  Niet-uitgevoerde ritten gefinancierd tot 70%

  De steun houdt in dat onder andere niet-uitgevoerde ritten, die vervoersbedrijven voor doelgroepenvervoer op grond van bestaande contracten met gemeenten normaliter uitvoeren in deze periode, voor maximaal 70 procent gefinancierd mogen blijven. Dit geldt als compensatie voor de schade als gevolg van de COVID-19-uitbraak en de daarvoor door de overheid uitgevaardigde maatregelen. 

  Al het vraagafhankelijk vervoer ten behoeve van bewoners in afgelegen en stedelijke gebieden dat niet onder de wmo- of routegebonden vervoer valt, komt hiervoor in aanmerking. Hetzelfde geldt voor wmo-vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer, participatiewetvervoer en vervoer voor activiteiten op grond van wmo-dagbesteding en de Jeugdwet. 

  Striktere regels voor steun

  Omdat de steun ditmaal onder het TSK geldt, ziet het er anders uit dan eerder verleende steun. Zo is de maximale compensatie ten opzichte van de eerdere steun verlaagd van 80 naar 70 procent en wordt er nu ook onderscheid gemaakt tussen algemene kosten en niet gedekte vaste kosten. Voor de algemene kosten geldt dat het maximale steunbedrag per onderneming niet meer dan 1,8 miljoen euro mag bedragen. Wat betreft de niet gedekte vaste kosten mag het maximale steunbedrag per onderneming niet meer dan 10 miljoen euro bedragen. Voor deze steun komen alleen ondernemingen met een omzetverlies van minimaal 30 procent in aanmerking.

  Verder mag de steun niet na 31 december 2021 worden verleend en moet een aan een onderneming toegekende individuele steunmaatregel boven de 100.000 euro binnen twaalf maanden worden bekendgemaakt. Dit laatste moet gedaan volgens de zogenoemde transparantieverplichting.

  Leidraad voor de steun

  De voorwaarden zijn ook anders dan bij eerder verleende steun. Ze zijn vastgelegd in de vorm van een circulaire inclusief toelichting, die per brief vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan alle gemeenten is verstuurd. In deze circulaire wordt het advies gegeven om doorbetalingen die zij verstrekken in het doelgroepenvervoer in overeenstemming met de voorwaarden te verlenen, om mogelijke strijd met de Europese regels omtrent staatssteun te voorkomen. 

  Het document vermeldt onder meer dat enkel de niet uitgevoerde ritten in de periode 1 juli 2020 tot en met 3 oktober 2020 als gevolg van COVID-19 in aanmerking komen voor compensatie. Schade mag daarbij niet veroorzaakt of verergerd zijn door het handelen of nalatigheid van het vervoersbedrijf. Ook mag de compensatie niet meer bedragen dan de daadwerkelijk geleden schade als gevolg van de niet uitgevoerde ritten, en mag de schade niet gedekt zijn door een verzekering van het vervoersbedrijf of via een bron van schadevergoeding. Tot slot wordt er vermeld dat wel uitgevoerde ritten, zoals urgente ritten van kinderen en ouderen, vergoed moeten worden op basis van het contract. Deze ritten worden niet gecompenseerd op basis van deze maatregel. 

  Lees ook:

  The post Rijk mag opnieuw steun verlenen voor doelgroepenvervoer first appeared on TaxiPro.
  23 February 23 2021, 09:50
  Contractvervoer
  https://www.taxipro.nl/?p=65386
 • IRU uit zorgen om toekomst taxisector met social mediacampagne

  De internationale vervoersorganisatie IRU is support4taxi opgestart, een campagne op sociale media waarin de zorgen over de toekomst van de taxisector centraal staan. De campagne is opgezet in samenwerking met taxibedrijven- en chauffeurs uit Duitsland, Ierland, Roemenië en Spanje.  Door de derde coronagolf en de lockdown die hier in veel landen mee gepaard gaat, zagen […]

  The post IRU uit zorgen om toekomst taxisector met social mediacampagne first appeared on TaxiPro.

  De internationale vervoersorganisatie IRU is support4taxi opgestart, een campagne op sociale media waarin de zorgen over de toekomst van de taxisector centraal staan. De campagne is opgezet in samenwerking met taxibedrijven- en chauffeurs uit Duitsland, Ierland, Roemenië en Spanje. 
  Door de derde coronagolf en de lockdown die hier in veel landen mee gepaard gaat, zagen tal van taxiondernemers wereldwijd hun inkomen kelderen. De restricties op evenementen, reizen en het sluiten van alle niet-essentiële winkels hebben de vraag naar taxivervoer drastisch doen dalen. Met de sociale mediacampagne ‘support4taxi’ wil IRU aandacht vragen voor de zorgen om de toekomst van de taxisector.

  Gevecht om te overleven

  Taxichauffeurs mogen in de meeste landen net als in Nederland blijven rijden. Dit wordt voornamelijk gedaan om het vervoer van mensen met een essentieel beroep mogelijk te maken die geen ander vervoersmiddel tot hun beschikking hebben. Desondanks schiet de financiële steun voor de sector tekort.  

  Zo stellen taxichauffeurs uit Hamburg dat zij te maken hebben met een “gevecht om te overleven”, en menen zij dat hun bedrijf zonder steun van de overheid om zal vallen. Het aantal klanten blijft bij veel bedrijven ondanks investeringen in passagiersveiligheid, zoals desinfectie, aanpassingen van voertuigen en ventilatie, namelijk beperkt. Voor IRU reden om in actie te komen door middel van deze campagne, die tot dusver goed is ontvangen door het publiek. 

  The post IRU uit zorgen om toekomst taxisector met social mediacampagne first appeared on TaxiPro.
  22 February 22 2021, 13:46
  Dossier corona
  https://www.taxipro.nl/?p=65376
 • Kandidaat-Kamerleden: aanbestedingen personenvervoer anders aanpakken

  Verschillende kandidaten voor de Tweede Kamer-verkiezingen maken zich ongerust over de manier waarop het personenvervoer wordt aanbesteed, en dan met name om de focus op prijs. Dat bleek tijdens een FNV-minidebat tussen sectorhoofd FNV Vervoer Minke Jansma en kandidaat-Kamerleden Suzanne Kröger (GroenLinks), Wytske Postma (CDA) en Barbara Kathmann (PvdA).  In het debat werden onder andere […]

  The post Kandidaat-Kamerleden: aanbestedingen personenvervoer anders aanpakken first appeared on TaxiPro.

  Verschillende kandidaten voor de Tweede Kamer-verkiezingen maken zich ongerust over de manier waarop het personenvervoer wordt aanbesteed, en dan met name om de focus op prijs. Dat bleek tijdens een FNV-minidebat tussen sectorhoofd FNV Vervoer Minke Jansma en kandidaat-Kamerleden Suzanne Kröger (GroenLinks), Wytske Postma (CDA) en Barbara Kathmann (PvdA). 
  In het debat werden onder andere grote zorgen vanuit de FNV kenbaar gemaakt over de manier waarop er in het personenvervoer aanbestedingen worden gedaan. Volgens Jansma is hiermee enorme race naar de bodem mee gecreëerd in de laatste jaren: “We zien een verlies aan werkgelegenheid, een enorme druk op de arbeidsvoorwaarden en een verschraling van het aanbod.” 

  Het sociale aspect voorbij

  De FNV vindt dat er door de focus op het maken van winst voorbij wordt gegaan aan het sociale aspect bij aanbestedingen:  “Wat betreft Europees aanbesteden willen wij dat als land helemaal perfect doen en dan doen we het nog beter dan al die andere landen, vinden we. In het kapitalistisch denken doen we het dan ook waarschijnlijk beter, maar we zien dat we de sociale elementen daarbij totaal vergeten zijn.” 

  Volgens Jansma gaat het niet meer om de kwaliteit, arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid, een reële prijs of het aanbod, maar wordt er alleen gekeken naar de prijs. De situatie die er volgens haar gecreëerd is met Europees aanbesteden, is Jansma dan ook een doorn in het oog. Zij wil dan ook graag met elkaar een oplossing vinden om de uitvoering te verbeteren. 

  Arbeidsvoorwaarden en kwaliteit voorop

  De partijen zijn het er unaniem over eens dat de zogenoemde ‘race to the bottom’ het allergrootste probleem is dat er op dit moment speelt, en willen dit ook aanpakken. Vanuit de PvdA bevestigt Kathmann dan ook dat de aanbestedingen alleen maar prijsgestuurd zijn: “Wie de goedkoopste aanbesteding neerlegt, wint ‘m. Daar geloven wij als PvdA niet in.” Ook Postma meent dat dit absoluut niet gedaan moet worden. 

  Volgens de PvdA moeten de prioriteiten dan ook omgedraaid worden. De reiziger moet centraal gesteld worden en er moet gelet moet worden op de betaalbaarheid omdat vervoer een mensenrecht is, meent Kathmann. Zij stelt dat overheden dan ook met een veel strenger lijstje op pad moeten worden gestuurd voor het opstarten van een aanbesteding. De kandidaat-Kamerleden zijn het er over eens dat hierbij veel meer moet worden gekeken naar arbeidsvoorwaarden en kwaliteit.

  The post Kandidaat-Kamerleden: aanbestedingen personenvervoer anders aanpakken first appeared on TaxiPro.
  22 February 22 2021, 10:18
  Contractvervoer
  https://www.taxipro.nl/?p=65361
 • Brits Hooggerechtshof: Uber-chauffeurs zijn geen zelfstandigen

  Taxiplatform Uber meent tot nu toe dat zijn chauffeurs zelfstandigen zijn, waardoor ze volgens de wet weinig rechten hebben. Het Britse Hooggerechtshof heeft nu echter besloten dat deze chauffeurs feitelijk geen zelfstandigen zijn en recht hebben op minimumloon, vakantiegeld en rustpauzes. Het Amerikaanse bedrijf voert in tal van landen rechtszaken tegen chauffeurs en vakbonden die […]

  The post Brits Hooggerechtshof: Uber-chauffeurs zijn geen zelfstandigen first appeared on TaxiPro.

  Taxiplatform Uber meent tot nu toe dat zijn chauffeurs zelfstandigen zijn, waardoor ze volgens de wet weinig rechten hebben. Het Britse Hooggerechtshof heeft nu echter besloten dat deze chauffeurs feitelijk geen zelfstandigen zijn en recht hebben op minimumloon, vakantiegeld en rustpauzes.
  Het Amerikaanse bedrijf voert in tal van landen rechtszaken tegen chauffeurs en vakbonden die vinden dat de taxidienst hen als werknemers moet behandelen. Zo spande ook vakbond FNV afgelopen december een rechtszaak aan tegen Uber om af te dwingen dat het platform de cao Taxivervoer gaat naleven. Volgens de vakbond werkt de taxidienst namelijk al jarenlang met een schijnconstructie, waarbij taxichauffeurs ten onrechte worden behandeld als zelfstandigen.

  Uitspraak brengt niet alleen Uber in gevaar

  De uitspraak van het Britse Hooggerechtshof is een nieuwe tegenvaller voor Uber, dat volgens kenners een groot gevaar kan betekenen voor het bedrijfsmodel in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast bestaat er een mogelijkheid dat deze beslissing ook gevolgen zal hebben voor andere bedrijven die zelfstandigen op dezelfde wijze als Uber inzetten.

  Uber kent in Europa de grootste markt in het Verenigd Koninkrijk. Het telt zo’n 60.000 chauffeurs in Groot-Brittannië, waaronder 45.000 in Londen. In deze stad heeft het bedrijf zijn taxivergunning net terug gekregen na deze een jaar kwijt te zijn geweest. In dit jaar moesten zij er voor zorgen dat het bedrijf zou gaan voldoen aan twintig voorwaarden, voornamelijk op het gebied van identiteitscontrole van chauffeurs en controle op verzekeringsfraude. In Nederland zijn er ruim 4.000 chauffeurs bij het taxiplatform aangesloten.

  Chauffeurs aangemerkt als ‘worker’

  Het Britse arbeidsrecht heeft een andere constructie dan het Nederlandse, en kent drie arbeidsvormen: employee, worker en self-employed. Uber-chauffeurs zijn in deze zaak door het Hooggerechtshof aangemerkt als worker, waardoor ze qua rechten tussen de twee andere arbeidsvormen inzitten. Ze genieten meer rechten dan zelfstandigen, maar hebben in tegenstelling tot mensen met een vast contract bijvoorbeeld minder ontslagbescherming.
  The post Brits Hooggerechtshof: Uber-chauffeurs zijn geen zelfstandigen first appeared on TaxiPro.
  19 February 19 2021, 13:51
  Rechtspraak
  https://www.taxipro.nl/?p=65353
 • Extra controles in Amsterdam tegen overlast taxichauffeurs

  Om te voorkomen dat taxichauffeurs in de huidige strijd om klanten te werven de regels overtreden, voert de gemeente Amsterdam momenteel extra controles uit.  De coronamaatregelen maken het voor taxichauffeurs moeilijk om aan klanten te komen. De lockdown en de avondklok maken de noodzaak om de klanten te strikken die er wel zijn extra hoog. […]

  The post Extra controles in Amsterdam tegen overlast taxichauffeurs first appeared on TaxiPro.

  Om te voorkomen dat taxichauffeurs in de huidige strijd om klanten te werven de regels overtreden, voert de gemeente Amsterdam momenteel extra controles uit. 
  De coronamaatregelen maken het voor taxichauffeurs moeilijk om aan klanten te komen. De lockdown en de avondklok maken de noodzaak om de klanten te strikken die er wel zijn extra hoog. Maar volgens de gemeente Amsterdam gaan niet alle chauffeurs daar even goed mee om. In de afgelopen periode is op verschillende plekken in de stad overlast door taxichauffeurs vastgesteld.

  Tegen de regels

  Zo werden klanten tegen de regels in naast de instapplekken bij de standplaats van het Centraal Station geworven en namen chauffeurs bij het OLVG-ziekenhuis in afwachting van een plekje op de standplaats plaats op gehandicaptenparkeerplekken of parkeervakken voor het ziekenhuis. 

  Om deze situaties in het vervolg tegen te gaan heeft de gemeente besloten om extra controles uit te laten uitvoeren door handhaving. Daarbij stelt de gemeente dat waar nodig, er ook zal worden gehandhaafd.

  The post Extra controles in Amsterdam tegen overlast taxichauffeurs first appeared on TaxiPro.
  19 February 19 2021, 08:32
  Straattaxi
  https://www.taxipro.nl/?p=65340
 • Kiwa gaat door met ontwikkeling eigen BCT

  Na een geslaagde proef heeft Kiwa besloten om door te gaan met de ontwikkeling van de eigen boordcomputer taxi, genaamd Traxie. Of deze ‘BCT op de smartphone’ uiteindelijk op de markt komt, hangt echter ook af van de overheid. Voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) gaf jaren geleden al aan dat het bestaander BCT-systeem […]

  The post Kiwa gaat door met ontwikkeling eigen BCT first appeared on TaxiPro.

  Na een geslaagde proef heeft Kiwa besloten om door te gaan met de ontwikkeling van de eigen boordcomputer taxi, genaamd Traxie. Of deze ‘BCT op de smartphone’ uiteindelijk op de markt komt, hangt echter ook af van de overheid.
  Voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) gaf jaren geleden al aan dat het bestaander BCT-systeem weliswaar voldoet, maar dat er ook ruimte is voor verbetering. Dijksma zag daarvoor echter nog geen alternatief voor. Dit was voor Kiwa – dat de BCT-kaarten en taxivergunningen uitgeeft – reden om met Traxie als alternatief te komen. Dit werd medio 2018 aangekondigd. Met dit systeem beloofde het bedrijf toentertijd dat de registratie van ritgegevens en de naleving van de taxiregels voor alle betrokkenen makkelijker, flexibeler, gebruiksvriendelijker en goedkoper zou worden.

  Smartphone in plaats van fysieke BCT

  Deze voordelen beginnen bij het gebruik van de eigen smartphone in plaats van een fysieke boordcomputer voor de ritregistratie. De informatie die nu op de chauffeurskaart staat, komt met Traxie op de smartphone te staan. Daarbij kan er door middel van gezichtsherkenning geverifieerd worden dat de juiste persoon met het juiste account en voertuig aan de slag gaat. 

  De smartphone moet met een goed beveiligde on board diagnostics-stekker (OBD) aangesloten worden op de OBD-poort, die elke auto van na 2001 heeft. Op deze manier kan de chauffeur toegang krijgen tot een applicatie waarin de registratie plaatsvindt. In veel gevallen moet de chauffeur alleen deze stekker aanschaffen, wat een stuk goedkoper is dan de aankoop en installatie van een geheel systeem. Het feit dat de applicatie dezelfde menustructuren heeft die elke smartphonegebruiker gewend is, maakt het volgens Kiwa daarnaast ook gebruiksvriendelijk. 

  Proef van 13.000 kilometer

  De vraag was echter nog of dit alternatief voor de BCT wettelijk gezien ook op de markt gebracht mocht worden. In de wet staat namelijk strak omschreven wat een boordcomputer taxi is, en om het nieuwe concept hieronder te laten vallen bleken er aanpassingen in de wet nodig te zijn. Om dit te bewerkstelligen bleek het volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vooral belangrijk te zijn dat het systeem, naast de controle op arbeids- en rusttijden, de betrouwbaarheid van de gegevens waarborgt. 

  Om deze reden heeft het bedrijf een proef uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de techniek, de kwaliteit van dataregistratie en de kwaliteit van de data te testen. Bij deze proef met verschillende taxichauffeurs is ruim 13.000 kilometer afgelegd. De proef is goed verlopen, wat het bedrijf heeft doen besluiten om door te gaan met de ontwikkeling van de BCT. 

  Overheid in de beslissende rol

  Kiwa geeft aan dat de overheid dus de beslissende rol heeft in de eventuele vervanging van de BCT. Om uiteindelijk goedkeuring te krijgen voor dit alternatief ligt de focus van het bedrijf nu vooral nog op het beveiligingsaspect ervan. Hierbij willen ze dezelfde veiligheidsnorm hanteren als die voor de huidige BCT-kaarten geldt, maar dan met het gemak van de mobiele telefoon. Het bedrijf ziet Traxie nog steeds als een goed alternatief voor de BCT, en hoopt het product op de markt aan te kunnen bieden zodra er toestemming is van de overheid.

  The post Kiwa gaat door met ontwikkeling eigen BCT first appeared on TaxiPro.
  18 February 18 2021, 10:18
  Innovatie
  https://www.taxipro.nl/?p=65268